HIX
HIX

שתי טיפות מים: הכלבות המשובטות הראשונות של בריטניה נפגשות

וויני, כלבת המקור, ומיני וויני, הכלבה המשובטת, בפגישה ראשונה ומיוחדת. האם הן יודעות שהן למעשה אותה כלבה?

היקס | פורסם 12/08/14 16:19