HIX
HIX

ביקור חייזרים? מדענים פעורי פה לנוכח בור ענק מסתורי שנפער ב"סוף העולם" בסיביר

צוות מומחים מיוחד יצא לחקור את החור הענק שהופיע באדמת רוסיה. האם זהו עב"מ? האם זו פלישת חייזרים? האם זהו סוף העולם? נמתין לחוקרים שיחזרו עם כל התשובות

ערגה שילוני | היקס | פורסם 16/07/14 08:56