HIX
HIX

פחד מחורים הוא אמיתי - ויש לו הסבר אבולוציוני

מראה של חורים גורם לכם בחילה? חששתם לשתף את זה כדי שלא יחשבו שאתם מוזרים? עכשיו יש לזה שם רשמי ואפילו הסבר שמקורו באבותינו הקדומים

היקס | פורסם 20/12/15 16:57