HIX
HIX

אולי בעצם אנחנו לא אחראים להתחממות הגלובלית?

49 אסטרונאוטים ומדענים לשעבר בנאס"א שיגרו מכתב חריף לראשי הסוכנות בדרישה שיפסיקו להתייחס לתיאורית התחממות כדור הארץ כתוצאה מפליטת גזי החממה על ידי בני האדם כעובדה. לטענתם המודלים הממוחשבים שגויים והמידע האמפירי שבידינו לא כל כך חד משמעי

אורן דותן | היקס | פורסם 18/04/12 02:49