HIX
HIX

התחרויות המוזרות שבוטלו באולימפיאדה

באולימפיאדות עבר היו כמה מקצים שנראים היום כל כך מוזרים שאם הם לא היו מבוטלים אז, מישהו היה חייב לעשות את זה היום. אבל מי יודע, עכשיו כשטרמפולינות הפכו לענף אולימפי, אולי גם הנפת פיני באולינג יחזור

אסי גל | היקס | פורסם 26/07/12 14:29