HIX
HIX

מסורת טיבטית עתיקה: קפאלה – גולגולת האל

הקפאלה היא כלי קיבול טקסי, של דתות המזרח, המגולף מחלקה העליון של גולגולת אנושית. למרות העיצוב המפורט וההשקעה המרובה, מדובר בכלי קודש די מזעזע

אורן דותן | היקס | פורסם 01/03/11 14:27