פסל בן 3,000 שנה בגודל של 5 ס"מ בלבד של פני מלך נמצא באתר ארכיאולוגי במטולה, ומצית כרגע דיונים ברחבי העולם באשר לזהותו של בן המלוכה שבהשראתו הוא נבנה.

הפסל הנדיר, שנשמר בצורה מדהימה ומהווה עדות לאומנות מהתקופה התנכ"ית, מתוארך במאה התשיעית לפני הספירה. החוקרים מעידים שחוץ מחלק שחסר בזקן - הפסל נשאר כמעט בשלמותו.

החפץ המעטר את ראשו של הפסל הוא כתר, מה שגרם לחוקרים להבין שמדובר בפיסול של בן מלוכה - אם כי, עדיין לא ברור באיזה מלך מדובר ולאיזו ממלכה הוא משתייך. ההשערות הן שהמלך הוא ארמי, ישראלי או צידוני, זאת משום ששלוש הממלכות האלה שלטו בזמנו בחלקים שונים של ישראל כפי שהיא היום.

הפסל נמצא על ידי צוות ארכיאולוגים בראשותה של הארכיאולוגית נעמה יהלום-מאק, אשר מובילה את החפירות שם מאז 2013. מתנדב שהגיע למקום ב-2017 הוא זה שמצא את הפסל ולאחר שהוא טופל הוחלט באופן חריג להציג אותו במהירות לעיני הציבור הרחב במוזיאון ישראל.

הפסל מהווה דוגמה נדירה לאמונות פיגורטיבית מאותה התקופה שנעשתה באיכות גבוהה, ובכך הוא יוצא דופן מחפצי אומנות אחרים שנמצאו ומעורר יותר עניין.