HIX
HIX

חמשת הניסויים הפסיכולוגיים הכי אכזריים בהיסטוריה

אם יש תחום אחד שלא בוחל בניסויים בבני אדם זה עולם הפסיכולוגיה – מניסוי הכלא ועינויי החשמל המפורסמים של מילגרם לטיפולי הסלידה סטייל תפוז מכני שבוצעו בהומואים ולסביות. לא כל מה שלא הורג מחשל

מירי פרקס | היקס | פורסם 29/03/12 15:27