HIX
HIX

חשבה שמצאה קיצור דרך - ונתקעה כל הלילה בין שני קירות. צפו בחילוץ

נדמה כאילו כל חודשיים נתקע סיני בין שני קירות, ונזקק לחילוץ. הפעם היה זה תורה של אישה, שנאלצה להמתין בעמידה כל הלילה עד שתושבי השכונה שמעו את זעקותיה לעזרה

אורן דותן | היקס | פורסם 16/07/13 16:58