HIX
HIX

השתוללה ברכבת - ונזרקה החוצה על ידי שאר הנוסעים. צפו

אוסטרלית צעירה שכנראה עבר עליה יום ממש רע לא הפסיקה לקלל, לירוק ולהכות נוסעים בקרון שלה. כשהרכבת נעצרה, חמישה נוסעים החליטו פשוט להיפטר ממנה

אורן דותן | היקס | פורסם 28/10/12 14:34