HIX
HIX

הפר הנקמן: הרג הודי זקן שהציק לו והגיע לצפות בלוויה

הפר המתין לשעת כושר ונגח בהודי הזקן למוות מפני ששפך עליו מים חמים. לפי עדי ראייה הוא עקב אחריו למרפאה שם נקבע מותו ואז צפה בשריפת הגופה

אורן דותן | היקס | פורסם 04/08/12 23:38