HIX
HIX

לא ספורטיבי: יורים חיצים בתרנגולים חיים

תיירים בפסטיבל הקרח בסין הוזמנו לשגר את חיציהם לעבר תרנגולים, הקשורים מהרגליים, ולצפות בגסיסתם. רבים סירבו בטענה שמדובר באלימות מיותרת אבל יש גם מי שלא נותן למצפון לעצור אותו

קרן לויתן | היקס | פורסם 20/01/13 09:31