HIX
HIX

כפר הודי הפך נישואים מאהבה ללא חוקיים

ארגוני זכויות הנשים בהודו כיוונו את החיצים שלהם השבוע לעבר הכפר אסארה שם החליטה המועצה השולטת לאסור על נשים להינשא ללא אישור ההורים, לערוך קניות בגפן ואפילו לשוחח בטלפון מחוץ לבית

אורן דותן | היקס | פורסם 16/07/12 17:46