HIX
HIX

סחר בגופות נשים לנישואי רפאים תופס תאוצה בסין

המנהג עתיק היומין בו גופות צעירים, שמעולם לא נפגשו, משודכות ונקברות יחד כדי שנשמותיהם לא יהיו בודדות הביא להתפתחות תעשייה המתפרנסת משדידת קברים וחטיפת גופות טריות. והמחירים בשמיים

אורן דותן | היקס | פורסם 19/04/12 17:02