אבא שמבשל לפרנסתו. "את האיזון אני מוצא בשילוב שבין האיטיות של החיים במושב, גידול ירקות בגינה לבין הקצב המטורף של העיר ועולם המסעדנות"

...טוען
2 null 2