nבול המספרים עשוי לבלבל: מצד אחד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה על ירידה חדה במכירות הדירות - נתון המלמד על שוק חלש ויוצר ציפייה לירידות מחירים; מצד שני, מתברר כי לא רק שהמחירים אינם יורדים, הם אף עולים.

בפילוח לאזורי הארץ מצטיירת תמונה מדאיגה אף יותר: דווקא בפריפריה ובאזורים החלשים מבחינה כלכלית, שבהם אמורה היתה תוכנית מחיר למשתכן לחולל שינוי, המחירים עולים ביתר שאת. באזור הצפון הם אף מזנקים בשיעור של 5% בשנה. עליות חדות יחסית נרשמו גם באזור המרכז, ירושלים והדרום. האזור היחיד שבו לא היו כמעט שינויים במחירים היה תל אביב - שבו לא היתה כמעט נוכחות לתוכנית מחיר למשתכן.

הסיבה: בתל אביב מתנהל סחר חופשי בדירות ופעילות בנייה ענפה, ועודפי ביקוש ועודפי היצע מקזזים עצמם באמצעות מנגנוני השוק. בפריפריה, במקומות שבהם ניסתה הממשלה "להנדס את השוק" באמצעות סבסוד דירות, אירעו תנודות טראומטיות: במקומות מסוימים נוצרו עודפי היצע שגרמו לירידת מחירים זמנית ולשיתוק פעילות השוק החופשי. כשהסתיימו מבצעי מחיר למשתכן לא היה מי שימשיך את פעילות הבנייה - והמחירים חזרו לעלות.

מדדי המכירות והמחירים משקפים היטב את מצבם של מרבית הפועלים בשוק: בצד היזמים והקבלנים, מדיניות הממשלה גרמה לירידה חדה בפעילות, המתבטאת בהקטנת פעילות הבנייה והיצע הדירות, בניסיון לשמור על יציבות מחירים והימנעות מסיכונים, וכדברי ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים: "הירידה במכירות משקפת את הירידה בהיצע - ולא בביקוש. לכן המחירים עולים".

ניתוח זה מעורר דאגה, שכן סרוגו מרמז על ביקוש כבוש, של לקוחות הדוחים את קניית הדירה נוכח המחסור בשוק. כאשר יירדו הקונים הפוטנציאליים מהגדר, הם יגלו שמלאי הדירות במשק לא עלה, ואף פחת. התוצאה עלולה להיות התפרצות מחודשת של מחירי הדירות כלפי מעלה.

הביקוש החזק ניכר השבוע גם בהתנהגות שוק הדירות יד שנייה, שהגיב בשנה שעברה לתוכניות מחיר למשתכן בציפייה לירידות מחירים. בחודשים האחרונים השתנתה האווירה בשוק: המוכרים מוכנים פחות להתפשר, גם כשנדרשת המתנה נוספת למכירת הדירה, והמחירים עולים. למרות המגמה המדאיגה, עליית מחירים של 1.6% בשנה אינה משמעותית ואינה משקפת התייקרות ריאלית.

הנתונים המדאיגים באמת הם ירידה בהתחלות בנייה, קיטון מספר הדירות הנבנות וההיצע בשוק הדיור, בעוד שהביקוש צפוי להמשיך ולגדול, לפחות בקצב הריבוי הטבעי באוכלוסייה, וקצת יותר.

יודעים מה הסיפור הבא של mako כסף? כתבו אלינו money@mako.co.il

הכתבה פורסמה במקור באתר TheMarker

כתבות נוספות:

הקאמבק של דירות שני חדרים

כמה תקבלו בפנסיה כשהפראיירים בביטוחי מנהלים יקבלו 814 אלף שקל