שלומית מלכה מאושפזת במצב קשה בבית החולים איכילוב לאחר שהחליקה ונפלה בגלל שלולית במהלך נסיעה על קורקינט חשמלי בשדרות רוטשילד בתל אביב. גולשים רבים כבר מאשמים את עיריית תל אביב באחריות לאירוע. אולי האם העירייה צריכה לקחת אחריות?

"כאשר מדובר על שביל אופניים, בו הרוכב לא מצפה כי המסלול יוצף במים באמצע חודש אוגוסט, ייתכן בהחלט כי בנסיבות המתוארות, בה מלכה החליקה, עיריית תל אביב נושאת באחריות במידה כזו או אחרת לקרות התאונה", מסביר עורך הדין אסף ורשה, מומחה בדיני ביטוח ונזיקין.

"אין מדובר על רכיבה במהלך חודשי החורף בהם באופן הגיוני, מוטלת על הרוכב החובה לצפות כי מפגעי מזג האוויר עלולים לשבש את רכיבתו ולהוות מכשול, שאינו סביר. ומה הוא סביר בנסיבות העניין? בית המשפט העליון נדרש לסוגיה בין השאר בפסק הדין המנחה בעניין ועקנין (ע"א 145/80 ועקנין נ. המועצה המקומית בית שמש). באותו פסק דין נקבע, כי 'הסיכון הבלתי סביר שבגינו מוטלת חובת זהירות קונקרטית, הוא אותו סיכון, אשר החברה רואה אותו במידת חומרה יתירה, באופן שהיא דורשת כי יינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי למנעו'".

יחד עם זאת, מדגיש עו"ד ורשה, מבחינת רכיבה בכביש בית המשפט פסק לא פעם כי על הנוסע לצפות כי בדרכו הוא עלול לפגוש מפגעים שונים כגון חול, אבנים וחצץ לרבות מים ולפיכך מוטלת אחריות מוגברת על המשתמשים בכביש. משמעות הדבר היא ככל שנגרם נזק, יכול הנתבע, בין אם מדובר על ראשות מקומית ובין אם על גורם אחר לטעון כי הנפגע הפר את חובת האחריות והזהירות שמוטלת עליו ומשכך אין הנתבע צריך לפצות את הנפגע.

שדרות רוטשילד
שדרות רוטשילד. צריך לצפות לשלוליות בקיץ? | צילום: מרים אלסטר לפלאש 90

האם ניתן לצפות מרשות מקומית להיות אחראית על כל המדרכות בשטחה? על כל מפגע לא צפוי?
"רשות מקומית אחראית על המדרכות שבשטחה ומתפקידה להבטיח כי אלו יהיו נקיים ממכשולים וממפגעים. כמובן שבית המשפט לא מטיל על העירייה את החובה להיות בכל מקום בכל זמן ולטפל בכל מפגע. בעניין זה נפסק על ידי בית המשפט העליון כי  'אכן סיכוני חיים ובריאות. אורבים לפתחנו כל העת, ובהולכנו אל מקום פלוני לא נדע אם נגיע אליו. לכל נזק יש שם ברפואה, אך לא לכל נזק יש אחראי במשפט. לא כל נזק שניתן לצפותו (באורח תיאורטי) המשפט מטיל בגינו אחריות נורמטיבית'. יחד עם זאת יהיה על הרשות להוכיח ככל שהיא תתבע, כי היא ניטרה את הסיכונים שבשטחה וטיפלה בהם בהתאם לסבירות ההיפגעות בעקבותיהם".

רחוב רוטשילד מהווה עורק תחבורה ראשי לרוכבי אופניים ומשכך בהיותו מוקף מדשאות, עליה לוודא כי ההשקייה תתבצע באופן שלא מהווה סכנה.

מה המשמעות המשפטית של אי חבישת קסדה?

"החוק דורש מהרוכבים על כלי רכב ממונע (ובכלל זה אפניים וקורקינט חשמליים) לחבוש קסדה לראשם ולהקטין את הנזק במקרה של תאונה ולכן במידה שאדם נפגע בראשו מבלי שחבש קסדה יתכן שבית המשפט ייחס לו אשם תורם".

בעקבות התאונה סוערות הרוחות ברשתות החברתיות, על ידי אנשים שזועמים על המדרכה הרטובה עליה החליקה מלכה. "כבר כמה שבועות טובים שהממטרות של שדרות רוטשילד משקות את שביל האופניים יחד עם הדשא, ובחלקים מסוימים בעיקר את השביל", כתבה הגולשת דריה קופלר. "כמעט כל יום אני עדה לרוכב אופניים או הולך רגל שמחליק ונופל. היום זה נגמר באמבולנס. ברגע שהאמבולנס נסע, באותה נקודה התרסקה רוכבת נוספת".

עו"ד ורשה מדגיש כי ככל שדיווחים בגין הסכנה שכרוכה בהמטרת השביל הועברו לרשות המקומית וזו לא דאגה להסירה ולהבטחת שלומם של הרוכבים, הדבר מעלה באופן ניכר את הסבירות כי בית המשפט יקבע שהרשות התרשלה.  דיווח חוזר ונשנה על סיכון כזה מחליש משמעותית את טענת ההגנה על פיה רשות מקומית אינה יכולה להיות בכל מקום בכל זמן ואינה יכולה ליצור שטח סטירלי בכל רחבי העיר

כמו כן, לעניין הטענה של עיריית תל אביב על פיה הוצב שלט המזהיר מפני החלקה, בצילום של השלט שהוצב ניכר כי לא ברור להיכן מתייחסת האזהרה שכן אופן הצבתו יוצר בלבול האם סכנת ההחלקה טמונה ברכיבה על הכביש או שמא על השביל או שמא להולכי רגל. יתרה על כן, דווח כי חרף הצבתו, הגיעו לרשות דיווחים על החלקות חוזרות ונשנות, דבר שמעלה תהייה לגבי מידת האפקטיביות של השלט.