חרדים מתפללים בכותל המערבי בירושלים (צילום: רויטרס)
עוקפים את הנשים החרדיות. חרדים | צילום: רויטרס

מספר הגברים החרדיים הנמנים עם כוח העבודה במשק, גדל משמעותית מרמת השתתפות של 42% בשנת 2002, לרמה של 53% בשנת 2007. הגברים החרדיים אף עקפו את הנשים החרדיות, ששיעור השתתפותן בכוח העבודה עומד על 51%. כך עולה מסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) בנושא עבודה ורווחה.

הפער בקרב האוכלוסייה היהודית בין גברים חרדיים לחילוניים עדיין גדול, לאור הנתון שלפיו שיעור השתתפותם של גברים חילוניים בכוח העבודה עומד על 93%. בקרב מי שמגדירים עצמם "מסורתיים" עומד שיעור ההשתתפות על 90%, ובקרב הדתיים עומד השיעור על 89%. בקרב הנשים היהודיות הפערים דומים: שיעור החילוניות בכוח העבודה עומד על 86%, לעומת 83% בקרב המסורתיות ו-74% מקרב הדתיות.

בלמ"ס לא פרסמו בסקר הנוכחי את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. הנתון הבא שמפרסמת הלמ"ס עשוי להיראות מעט לא רלוונטי לנוכח הטלטלה בשווקים: בשנת 2007 העידו 53.6% מהמשתתפים בכוח העבודה כי הם מרוצים ממצבם הכלכלי, זאת לעומת 43.6% בשנת 2003 שנת מיתון. כך גם 50.7% מבני ה-20 ומעלה העריכו כי מצבם הכלכלי ישתפר בשנת 2008, לעומת 13% שהעריכו להיפך.

עם זאת, יותר תושבים שאינם נמנים עם כוח העבודה, מעידים על חוסר שביעות רצון ממצבם הכלכלי לעומת שנת 2003. נתון זה מלמד כי בשנות הצמיחה מצבם של מרבית העובדים השתפר, אולם מצבם של אלה שאינם משתייכים לכוח העבודה הורע. 13.1% מבני ה-20 ומעלה העידו כי הם מרגישים עניים רק 0.4% פחות מהשיעור בשנת 2003. בשנת 2007 חלה ירידה בשיעור המשתתפים בכוח העבודה שהרגישו עניים (13.5%), לעומת שנת 2003 (10.7%). נתון זה סותר לכאורה את דוחות העוני האחרונים של המוסד לביטוח לאומי, שהצביעו על החרפה בשיעור העניים בקרב אנשים עובדים.