טלפון אדום (צילום: evemilla, Istock)
אל תיתן לאצבעות ללכת במקומך. הסוף לספר הטלפונים? | צילום: evemilla, Istock

בעלת השליטה בדפי-זהב, בבקוק אנד בראון ( 0.325 )
האוסטרלית, הגישה בקשה לכינוס נכסים. לקרן ההשקעות, המחזיקה בכ-75% ממניות החברה הישראלית, מונה מנהל מיוחד לאחר שנושיה בניו-זילנד דחו ברוב של 58.14% הצעה לפריסה מחודשת של החוב. השבוע, נזכיר, הורידה S&P מעלות הורידה את דירוג האג"ח של דפי זהב ב-4 דרגות ל-"-BB", המיוחס לרמת השקעה ספוקלטיבית (הדרגה העשירית מלמטה).

בבקוק אנד בראון דיווחה כי מינתה את פירמת רואי החשבון דלויט כמנהליה המיוחדים. כל יחידות ההשתתפות ושטרי החוב של הקרן הושעו מהמסחר בבורסה בסידני, כאשר שטרי-החוב שהונפקו בניו-זילנד (שהמחזיקים בהן הם אלו שדחו את הצעת הסדר החוב) צפויים להיות מושעים מהמסחר אף הם. לקרן 4,500 מחזיקי שטרי-חוב בניו-זילנד ועוד 3,500 באוסטרליה. המחזיקים בניירות-הערך שלה לא צפויים לקבל כל החזר.

מינוי המנהלים המיוחדים לא צפוי להביא להשפעה על החברה האם, בבקוק אנד בראון אינטרנשיונל, ציינה הקרן - כך שלא ידוע מהי ההשפעה הצפויה לדפי-זהב. מכל פנים, היא צפויה להמשיך ולממש את נכסיה במהלך השנתיים-שלוש הקרובות.

הסדר החוב שירד מהפרק נבע מהסכם של בבקוק אנד בראון עם הבנקים הממנים, שכלל התחייבות מצידה לארגון מחדש של החוב החוץ-בנקאי לשוק ההון, וכלל תוכנית עסקית אשר תביא לירידה בהיקפו. מייקל לרקין, מנכ"ל הקרן, התחייב למכור נכסים על מנת להפחית את המינוף שלה, בתמורה להזרמת אשראי בנקאי נוסף לטווח קצר. אסיפת הנושים הראשונה תתקיים באוסטרליה ובניו-זילנד במקביל ב-25 במארס.