אוטובוס אגד (צילום: mako)
החוב האמיתי אפילו גדול יותר. אגד | צילום: mako

קואופרטיב אגד חייב כ-1.5 מיליארד שקל לקרן הפנסיה הוותיקה של עובדי וגמלאי החברה, כך עולה מפניית קרנות הפנסיה שבהסדר לקואופרטיב.

מקור החוב בהסכמים היסטוריים של הקרן עם החברה, עוד משנות ה-80 המוקדמות, לפיהם ישלים קואופרטיב אגד גירעון בהפרשות לעובדים שהצטרפו לתוכנית הפרישה המוקדמת, הפרשי תשואה ועלויות שהועמסו על הקרן.

על פי ההסכם ההיסטורי בין אגד לבין קרן הגמלאות של חברי אגד, קואופרטיב אגד היה מחויב לאזן את קרן הגמלאות כל שנה. ב-1986 דרש האוצר מאגד לבטל את המחויבות במסגרת הדרישה לקצץ בעלויות השכר והפנסיה של חברי וגמלאי אגד. אולם, מאז ועד היום לא עסק האוצר בחוב זה, באם ישנו, ולא פעל לביסוס מעמדה האקטוארי של הקרן כנדרש, לטענת גמלאיה.

על פי ממצאי בדיקה שערך רו"ח ראובן סווירי ושנמסרו באפריל אשתקד ליעל אנדורן, מנכ"ל עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - ואשר מתפרסמים כאן לראשונה, קיים חוב של אגד לקרן הגמלאות של חברי אגד לתחילת שנות ה-80 בגובה של כ-1.5 מיליארד שקל.

אגד, כך עולה מדו"ח סווירי, הפסיק להעביר כספים לקרן הגמלאות, כאשר הסעיפים העיקריים של החוב הם: בגין פרישות מוקדמות - 220 מיליון שקל; הפרשי תשואה - 560 מיליון שקל; עלות רכישת פרישות מוקדמות אותן העמיסה אגד על קרן הגמלאות - 510 מיליון שקל. על פי הדו"ח, אגד פעלה "תוך גרימת נזק, במודע, לאיזונה האקטוארי של קרן הגמלאות".

דובר אגד, רון רטנר, מסר כי באגד מתנגדים לטענות בכל תוקף וטוענים כנגדן כי "מדובר באירועים שאירעו לפני למעלה מ-20 שנה והתיישנו זה מכבר, ומשכך עליהן להידחות על הסף ולו מסיבה זו בלבד, מה גם שנערכו כבר בוררויות בנושא זה שעבר כמה וכמה אינסטנציות שאף אחת לא מצאה את הטענות כמוצדקות".

כמו כן מציינים באגד כי קרן הגמלאות היתה נפרדת מהקואופרטיב ולא בשליטתו והחוב האמור לא נרשם אף פעם בדו"חות הקרן למרות הפיקוח הקיים על הקרן, כשבעבר הלכה אגד לקראת הקרן כשלא משכה ממנה כספים שהיתה רשאית למשוך. לפיכך באגד דוחים את טענת הקרנות הוותיקות שבהסדר ודורשים החזר בסך של 276 מיליון שקל. מעמיתים נמסר בתגובה כי "הקרן עושה ותעשה את כל אשר בידה על מנת להשיג את כל הסכומים המגיעים לקרן".

"מדובר בתרמית"

פרשה זו החלה כבר לפני כארבע שנים, כשבאוקטובר 2004 הושמעה הטענה לראשונה וראש מינהלת קרנות הפנסיה הוותיקות דאז, עו"ד ירון ארבל, מינה בעקבותיהן בודק לנסיבות הגירעון בקרן הפנסיה הוותיקה של אגד. קבוצת גמלאי אגד הגישה תלונה בנושא.

מאז חלו התפתחויות ובעקבות זאת, כפי שהתברר ל"גלובס", בחודשים האחרונים מתקיימת התדיינות בין הנהלת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, ובכללן קרן הפנסיה הוותיקה של אגד, לבין הקואופרטיב בעניין החוב. לפי שעה הצדדים רחוקים מהסכמה.

לדברי עמי אלרואי, שהיה בעבר המבקר הפנימי של אגד ושל קרן הגמלאות ונצב"א ואינו מייצג את אגד או מטעמה, החוב האמיתי למעשה גדול בהרבה. "אמנם הדו"ח של רו"ח סווירי נוקב בחוב של אגד לקרן הגמלאות בגובה של 1.5 מיליארד שקל, אבל הדו"ח עוסק רק בשנים 1986-1980. למעשה, החוב האמיתי של אגד לקרן הגמלאות בערכים של היום הוא כ-6 מיליארד שקל", טוען אלרואי.

לטענת קבוצת הגמלאים, בתגובה לשאלה אם לא חלה התיישנות על העניין, "אין שום התיישנות, כי זה חוב שאיש לא ידע על קיומו, הוא לא היה כתוב בספרים ובדוחות של אגד ושל הקרן וזו עבירה בפני עצמה, ובעצם קיומו של החוב נודע רק בעקבות דו"ח סווירי באפריל 2007. מדובר בעצם בתרמית ועל כן לא חלה התיישנות".

לא מחלוקת ראשונה

זו אינה המחלוקת הכספית הראשונה בין אגד לבין מנהלת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. ביולי אשתקד קבע בית המשפט המחוזי בת"א (במסגרת התדיינות שאינה קשורה לוויכוח החדש בין הצדדים) כי בהסכמי הפרישה המוקדמת שנכרתו בין אגד לבין כאלף עובדים שפרשו בפרישה מוקדמת לפני כמה שנים, על אגד לשלם להם גימלה תקציבית עד הגיעם לגיל הפרישה מעבודה (67) ולא עד גיל 60. בכך למעשה קיבל ביהמ"ש את עמדת הקרנות הוותיקות כנגד אגד.

קרן הפנסיה של אגד נכנסה להסדר הקרנות הממשלתי ב-2003, עם שש קרנות הסתדרותיות וקרן הדסה. על עמיתי קרן אגד הוחל תקנון אחיד.