סניף בנק לאומי (צילום: עודד קרני)
בנק לאומי. כבר לא ממש לאומי | צילום: עודד קרני

לאחר 26 שנים מדינת ישראל החליטה לסיים את שליטתה בבנק לאומי ולהפריט את הבנק דרך שוק ההון. שר האוצר, יובל שטייניץ, קיבל החלטה לסיים את מכירת אחזקות המדינה בבנק לאומי ( 1375 +2.46% )
והורה היום (ג') לחשב הכללי, שוקי אורן, להגיש לו תוכנית להפצת המניות דרך שוק ההון.
בדיון פנימי ערב החג אמר שטייניץ כי "צריך לזרז את הפרטת לאומי גם במחיר שאין גרעין שליטה". אורן, המכהן כיו"ר נכסים מ.י, יבחר בנק השקעות שיטפל בהפצת המניות. בעבר הפיצה המדינה את מניותיה דרך UBS, סיטיבנק ודויטשה בנק. ל"גלובס" נודע כי בכוונת האוצר לסיים את הפצת המניות עד סוף השנה.

שווי השוק של לאומי הוא כ-20 מיליארד שקל, לאחר עלייה של 73% מתחילת השנה. המדינה מחזיקה כיום דרך נכסים מ.י שבבעלותה 10.3% ממניות לאומי, כש-1.1% נוספים יוקצו לעובדים לאחר שהמדינה תסיים את שליטתה בבנק. לפיכך במכירת המניות דרך הבורסה במחיר השוק תקבל המדינה כ-2 מיליארד שקל, כשסכום זה יופנה להקטנת הגירעון בתקציב המדינה.

ניסיון ההפרטה האחרון של לאומי הסתיים בינואר כשבנק ההשקעות רוטשילד לא הצליח למצוא משקיע או בנק זר שיתמודדו על גרעין השליטה. באוצר הסבירו אז את הכישלון בתנאי המערכת הפיננסית העולמית ומשבר האשראי.

מכירה על פי תיקון מראני

לאחר שהמדינה תמכור את מניותיה בבנק יתנהל לאומי על פי תיקון מראני. התיקון שנחקק בשנת 2004 בא לפתור את בעיית השליטה בבנק ללא גרעין שליטה מוגדר. במקרה זה הכוח לבחירת הדירקטוריון עובר אל בעלי המניות. אלה יצטרכו לפעול באופן אקטיבי, כשהאסיפה הכללית של בעלי המניות מצביעה על רשימות המועמדים לדירקטורים שהונחו בפניה ובוחרת דירקטוריון. תיקון מראני מסביר בפרוטרוט איך מנהלים בנק ללא גרעין שליטה, מי ממנה דירקטורים, מי שולט בפועל ואיך בנק ישראל מפקח. התיקון נקרא על שמו של אוהד מראני, מנכ"ל האוצר דאז ויו"ר הועדה שעל פי המלצותיה גובש החוק.

כעת מגבש בנק ישראל, בשיתוף עם האוצר, תיקון לתיקון מראני שיאפשר מינוי דירקטורים בבנק לאומי גם כשמועמד לתפקיד דירקטור לא קיבל יותר ממחצית הקולות באסיפה כללית. כך יימנע מצב שבאסיפה כללית לא ייבחר אף דירקטור כיוון שלא יקבל יותר ממחצית הקולות. עוד יתאפשר לדירקטור להציע את עצמו לבחירה מחדש.

כל דירקטור שייבחר יעבור בדיקת נאותות ואישור של הפיקוח על הבנקים. השינוי הצפוי מפיג חששות בבנק ישראל לגבי תפקוד הדירקטוריון ומונע את שיתוקו במצב בו אין לבנק גרעין שליטה. בכוונת בנק ישראל והאוצר להעביר את התיקון במושב הקרוב של הכנסת ובמקביל להפצת המניות.

אליהו עשוי ליהנות מהמכירה

יציאת המדינה מלאומי תיצור לשלמה אליהו, בעל המניות הפרטי הגדול ביותר (9.59%), הזדמנות לגבש גרעין שליטה. אליהו התבטא בעבר כי אין לו בעיה לגבש מספר גופים לגרעין שליטה יציב שיגיע לאחזקה של 20%, הנדרשת ע"י בנק ישראל. לאחר גיבוש הגרעין יצטרכו אליהו והגופים החברים בו לעבור בדיקת נאותות ע"י בנק ישראל. הליך זה עשוי להימשך 6-12 חודשים ובמסגרתו יחייב בנק ישראל את השותפים בחשיפה מלאה של עסקיהם, האינטרסים שלהם ומקורותיהם הכספיים.

על פי ההערכות, במקרה של התמשכות הליך העברת השליטה ימשיך יו"ר הדירקטוריון, איתן רף, בתפקידו לתקופה נוספת כדי לצמצם את הזעזועים בבנק. רף אמור לסיים את הקדנציה במאי 2010 לאחר 15 שנים בתפקיד. אחד המועמדים העיקריים להחליפו היא המנכ"לית הראשית של הבנק, גליה מאור.