לסיכום, מינוס הוא לא גזירת גורל וחשוב לדעת שמדובר בהלוואה יקרה, שיש לה לא מעט חלופות, שיכולות לחסוך כסף ושכדאי להכיר ולבדוק.

לפתרונות אשראי משתלמים לניהול המינוס>>

מקורות:

1 נתוני הלמ"ס משנת 2013

2,3 סקר גיאוקרטוגרפיה עבור חברת max  שנת 2021

4 דו"ח בנק ישראל לוועדת הכלכלה על מאגר נתוני האשראי לשנת 2020.

המלווה max | כפוף לאישור החברה ולתנאיה | אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חיוב קבוע: הטבת 0% למצטרפים חדשים בלבד. לקוחות אשר יעמדו בתנאי הזכאות יוכלו ליהנות מההטבה, כאשר משך ההטבה ייקבע בהתאם לזכאות האישית של כל לקוח, ויכול לעמוד על תקופה שבין 3 ל-6 חודשים. הטבת ריבית 0% תחול גם על עסקאות שבוצעו בחו"ל. יתרת הסכום, שלא תחויב, תצורף לסל עסקות מצטבר שיישא ריבית 0% למשך תקופת ההטבה, ולאחריה - בהתאם לריבית שנקבעה בכרטיסך. בכפוף לתנאי ההצטרפות ולאישורה של המלווה: max. יתרת הסכום, שלא תחויב, תצורף לסל עסקות מצטבר נושא ריבית. ניתן לקבוע החזר חודשי מינימאלי בסך 200 ₪ או 1% ממסגרת האשראי, הגבוה מבניהם. בכרטיסים שאינם מסוג מולטי ניתן לקבוע החזר חודשי מינימאלי בסך 500 ₪ או 1% ממסגרת האשראי, הגבוה מבניהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בחיוב החודשי המינימאלי מעת לעת.  אם גובה החיוב הקבוע שנקבע בכרטיס שווה לגובה מסגרת הכרטיס, הכרטיס יחויב בכל סכום העסקאות שבוצעו באותו החודש, לרבות סל העסקות המצטבר. אם הכרטיס חורג ממסגרת האשראי שהוקצתה לו, החיוב החודשי יהיה בגובה החריגה מהמסגרת. במקרה וקיימים או יהיו קיימים הלוואות או מוצרי אשראי אחרים בכרטיסך, הריבית על החיוב הקבוע תחול גם על ההחזר החודשי של ההלוואות ומוצרי האשראי (ריבית דריבית).