1. האם שביתה כזו נחשבת ליום חופש? מחלה? יום מיוחד?

לעובד בודד אין זכות לשבות, על שביתה רשאי להכריז רק ארגון עובדים המייצג את רוב העובדים הרלוונטיים לסכסוך, או הנציגות שבחרו העובדים לצורך עניין זה (בהיעדר ארגון קבוע). ככלל, ההודעה על הכוונה לפתוח בשביתה, צריכה להימסר על גבי טופס מיוחד (המופיע בחוק יישוב סכסוכי עבודה) ובו הפרטים הבאים: פרטי העובדים והמעביד, הסיבות לשביתה והתאריך המתוכנן לתחילתה.

יש למסור למעסיק ולממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה את ההודעה על שביתה צפויה, 15 ימים לפני המועד הצפוי לשביתה. מטרת ההודעה, היא לאפשר מאמצי גישור כדי למנוע את השביתה ולהקטין את הפגיעה בצדדים שלישיים. עם זאת, העובד רשאי לבקש יום חופש מהמעסיק (זה תלוי בהסכמת המעסיק, משום שהוא אינו מחויב להסכים). אך זה בוודאי לא יום מחלה, כי אינך חולה.

2. האם המעסיק יכול לפטר עובד ששובת?

כן. למעשה, אתם מחליטים על דעת עצמכם לא להגיע לעבודה ועל כן המעסיק רשאי לפטר אתכם (כשם שהוא רשאי לפטר אתכם מסיבות אחרות), אולם לשם כך, עליו לזמן אתכם לשימוע ולאפשר לכם לשטוח בפניו את טיעוניכם ורק לאחר מכן הוא יחליט אם לפטר אתכם או לא. אם הוא אכן יחליט לפטר, עליו לתת לך הודעה מוקדמת מראש. בניגוד לעובדים שפתחו בשביתה, במקרה זה אין לכם הגנה מפני פיטורין.

3. האם מותר לו לברר בכלל את הנטייה המינית שלי?

החוק לא אוסר לברר זאת. אך יחד עם זאת, אם וכאשר תועלה כנגד המעסיק טענה שהוא הפלה את העובד על רקע נטייתו המינית, אזי העובדה שהמעסיק שאל אותך על נטייתך המינית או ניסה לברר זאת בדרך אחרת יכולה להצביע על כך שהוא הפלה אותך (למשל, אם הוא החליט לפטר אותך או לא לקדם אותך בעבודה). עם זאת, זו אינה ראיה מכריעה. אם למשל המעסיק יחליט לפטר אותך, את תוכלי לטעון שהוא עשה זאת על רקע נטייתך המינית וכראייה תביאי את העובדה שהוא בירר את זהותך המינית, אך המעסיק יוכל לטעון כי הסיבה לפיטורים אינה נטייה מינית אלא העובדה שלא הגעת לעבודה בלי סיבה מוצדקת.

4. האם המעסיק יכול לנקוט נגדי סנקציות אם אני מצהיר שאני נעדר בגלל שביתה?

כן, כפי שכבר ציינו, מעסיק רשאי לפטר עובד בכפוף לחובת תום הלב. אם הסיבה לפיטורים היא העובדה שהעובד על דעת עצמו לא הגיע לעבודה ללא סיבה מוצדקת, נראה שהפיטורים כשרים. המעסיק יכול גם לא לפטר אותך ובמקום כך לנכות משכרך את הימים השעות שבהם נעדרת מהעבודה. בנוסף, המעסיק עשוי לטעון שהצעד החד צדדי שנקט העובד בכך שנעלם מהעבודה על דעת עצמו וללא סיבה מוצדקת, הוא בעצם התפטרות מידית. של העובד. משמעות הדבר, שהעובד לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים, וכן לא יהיה זכאי לדמי אבטלה ב-3 החודשים הראשונים. בנוסף, המעסיק רשאי לקזז משכרו את תקופת ההודעה המוקדמת שהעובד היה צריך לתת לפני התפטרותו ולא נתן.

5. האם יש מעמד למגזרים? האם כל הנשים למשל יכולות להכריז שהן בשביתה?

לא. ארגון עובדים יציג הוא זה שמכריז על שביתה.

6. האם המעסיק יכול לטעון שלא הגעתי כי אני שובת למרות שסתם דיווחתי על יום מחלה ולנקוט נגדי סנקציות?

אם לא באת בשל מחלה, עליך להוכיח זאת באמצעות אישור מחלה (תעודת מחלה) - ועל פי החוק אינך זכאי לשכר כלל ביום הראשון להיעדרות. אם יסתבר שלא היית חולה ושיקרת, המעסיק יכול להזמין אותך לשימוע לפני פיטורים.

עו"ד שרון הורנשטיין הוא העורך הראשי של אתר כל זכות. האתר  מספק פורטל מקיף על זכויותיהם של חברי הקהילה הגאה ועל הדרכים לממשן, גם בסוגיות של תעסוקה וזכויות עובדים