בן 26 נפגע בתאונת דרכים בינואר 2010 ואיבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס. אף שמעסיקו רכש עבורו ביטוח מנהלים הוא לא קיבל תגמולים שכן חברת ״מגדל״ ביטלה את הפוליסה. בית הדין לעבודה קיבל לאחרונה תביעה שהגיש וקבע שעל החברה לפצות אותו בכ-250,000 שקל.

הצעיר סיפר שהתאונה הקשה התרחשה כשרכב על אופנועו. הוא נפצע קשה, עבר ניתוח ושיקום ארוך ובהתאם לחוות דעת רופא תעסוקתי שהוגשה מטעמו, איבד את כושרו להשתכר ושיעור נכותו עומד על 100% לצמיתות.

את התביעה לתגמולי ביטוח הוא הגיש לחברת מגדל בהתאם לפוליסת ביטוח מנהלים שהוצאה לו בינואר 2009.

באותה תקופה הוא עבד כמכונאי אופנועים במוסך ומעסיקו רכש עבורו את הביטוח, כפי שסוכם עמו בתחילת עבודתו. ואולם, מספר חודשים לאחר מכן הוא עבר לעבוד במוסך אחר והתברר לו בדיעבד שמעסיקו החדש לא הפריש עבורו לפנסיה או לאובדן כושר עבודה.

לאחר התאונה מגדל הודיעה לו כי אינו זכאי לתגמול כלשהו לפי הפוליסה מאחר שהיא בוטלה בספטמבר 2009 בשל אי תשלום דמי ביטוח.

בתביעה טען המבוטח כי הפוליסה בוטלה שלא כדין שכן לפי חוק חוזה הביטוח היה על מגדל לשלוח לו שתי התראות טרם הביטול. לדבריו, הוא לא קיבל את מכתבי ההתראה שנשלחו לו ואף לא את מכתב סילוק הפוליסה.

מגדל טענה מנגד כי הפוליסה סולקה כדין. לטענתה, סוכנות הביטוח שטיפלה בפוליסה ניסתה ליצור עם התובע קשר הן טלפונית והן בכתב אך הוא לא שיתף פעולה.

לטענתה, היא שלחה לתובע שתי התראות כנדרש בדואר רגיל אך הוא לא שילם ולא פעל להמשכיות הפוליסה.

תנאי מהותי לביטול

השופטת יפית מזרחי לוי מבית הדין לעבודה בתל אביב הבהירה כי משלוח שתי התראות למבוטח הוא תנאי מהותי לביטול פוליסה עקב פיגור בתשלום.

היא הוסיפה כי על המבטח להוכיח לא רק כי שלח את שתי ההודעות האמורות למבוטח אלא גם כי אותן הודעות הגיעו ליעדן.

השופטת ציינה כי המכתבים ששלחה מגדל אינם מפרטים לוחות זמנים לסילוק החוב כנדרש בחוק.

זאת ועוד, מכתבי הדרישה לא נקבו בכותרת "מכתבי התראה" ולמעשה לא כללו התראה מפורשת כי אי תשלום החוב בזמן נקוב יביא לפקיעת הפוליסה. בנסיבות אלה מגדל לא עמדה בדרישות חוק חוזה ביטוח.

בנוסף, מגדל לא הוכיחה שמכתבי ההתראה ומכתב ביטול הפוליסה נשלחו לתובע. השופטת הוסיפה כי אמנם אין חובה על מבטחת לשלוח מכתבים בדואר רשום ולפי הפסיקה די בכך שהוכח קיומו של מנגנון השולח מכתבים באופן אוטומטי ונוהל עבודה סדור בנושא זה. ואולם, במקרה זה לא הובאה ראיה התומכת בכך שנעשתה פעולת המשלוח בפועל ושהמכתבים אכן הופקו בזמן אמת.

בנסיבות אלה השופטת פסקה שמגדל לא ביטלה את הפוליסה בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח.

בסופו של דבר נקבע כי על מגדל לשלם לתובע פיצוי בגובה 75% מהשכר המבוטח ובסך הכל 249,150 שקל בגין התקופה שמיום התאונה ועד הגשת התביעה. לגבי התקופה שמיום הגשת התביעה ואילך קבעה השופטת שמגדל רשאית לקבוע את נכותו של התובע בהתאם להוראות הפוליסה.

מגדל חויבה בנוסף בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 שקל.

ב״כ התובע: עו"ד דותן כדוריב״כ הנתבעת: עו"ד מיכה צופין

עו"ד יואב בלומוביץ' עוסק/ת ב- דיני ביטוח 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל