בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה חלק מערעור שהגישה אם לשניים לאחר שבית המשפט למשפחה בעיר פסק לילדיה מזונות קבועים נמוכים בכ-1,700 שקלים מהמזונות הזמניים, ואפשר לאב לקזז את הסכומים ששילם ביתר במשך יותר משנתיים. סגני הנשיא ישעיהו שנלר (אב"ד) וקובי ורדיוהשופטת עינת רביד אמנם התרשמו שאין להתערב בסכום המזונות אך ביטלו את הקיזוז.

בני הזוג – הורים לשני נערים – ניהלו הליכי משמורת ומזונות בבית המשפט למשפחה. במרס 2014 חויב האב לשלם לילדיו מזונות זמניים של 5,500 שקל לחודש עד להכרעה סופית בתביעה. בינואר 2015 נפסק כי המשמורת על הילדים תהיה משותפת, וחודש לאחר מכן ההורים התגרשו.

בנובמבר 2015 תביעת המזונות הוכרעה והאב חויב במזונות קבועים בסך 3,780 שקלים (מתוכם 1,080 שקלים השתתפות במגורים), ובמחצית מההוצאות הרפואה והחינוך של הילדים.

המזונות חושבו בין היתר בהתאם להיקף ההכנסות של ההורים ובהתחשב במשמורת המשותפת. כמו כן, בית המשפט פסק כי האב יוכל לקזז את ההפרש בין סכום המזונות הזמניים לבין סכום המזונות הקבוע.

בערעור שהגישה האם על פסק הדין היא הצביעה על טעויות חישוב שנעשו לטעמה על ידי הערכאה הקודמת. כך למשל, היא סברה שהפסיקה ברכיב המגורים ניתנה בהתעלם מכך שהאב הסכים לשלם עבורו יותר (1,800 שקל).

עוד נטען כי יוצא שבפועל האם שוהה עם הילדים הרבה יותר מהאב משום שבימים שהם אמורים להיות איתו הוא לא אוסף אותם ישר מבית הספר והם ממתינים לו בביתה.

כמו כן היא התנגדה לקיזוז המזונות הזמניים ששולמו לה בטענה שהם שימשו במלואם לפרנסת הילדים. האם טענה כי הכנסתה נמוכה ואם תיאלץ להחזיר את הכסף הדבר ייפגע בהכרח ברווחת הילדים.

מנגד, האב טען כי הוא שוהה עם הילדים הרבה מעבר להסדרי הראיה המוסכמים. בנוסף, הוא טען כי לאור ההלכה החדשה דווקא מוצדק לבטל או להפחית את רכיב המגורים, שכן המשמורת משותפת והאם עובדת לפרנסתה.

"גבוה לאין שיעור"

עו"ד תמרה רפאלוב (צילום: צילום עצמי, פסקדין)
צילום: צילום עצמי, פסקדין
השופטים שנלר, ורדי ורביד בחנו את האופן שבו חושבו המזונות בהליך הקודם ולא מצאו לנכון להתערב בסכום שנקבע. בתוך כך, הם ציינו כי העובדה שהאם שוהה עם הילדים עד שהאב אוסף אותם מביתה לא מקטינה את מסגרת הזמנים שהוא שוהה עמם משום שבפועל הוא מבלה איתם בכל סוף שבוע.

אם לא די בכך, חישובים שונים שערכו השופטים הובילו אותם למסקנה כי סכום המזונות שנפסק "גבוה לאין שיעור" ביחס לסכום שהיה נפסק אילו היה מחושב לפי ההלכה החדשה.

אלא שהערעור לא נדחה לחלוטין, שכן השופטים קיבלו את עמדת האם בנוגע לקיזוז. "לא מדובר במקרה דנן בקביעת מזונות זמניים וקבועים, על סמך אותם נתונים ונסיבות, אלא שינוי שנבע, בעיקרו, משינוי בנסיבות בין מועד קביעת המזונות הזמניים לבין מתן פסק הדין, וכשהשינוי הינו בכל הקשור לנושא המשמורת ובעיקר הסדרי השהיה", כתבו.

המשמעות היא שהאם לא תחויב להשיב לאב את ההפרש בין המזונות הזמניים לבין הקבועים. לא נפסקו הוצאות.

ב"כ המערערת: עו"ד מירב גואטה-כהן

ב"כ המשיב: עורך דין לענייני משפחה בר מוחא, עו"ד איתי ביטון

עו"ד תמרה רפאלוב עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

 

פסקדין