CES
כסף
כסף

אלי רייפמן מוסר את גירסתו לסיבוב בשוק האפור: "אני לא אדם שחי חיי פאר והסתבך. כל האשראי שלקחתי נועד רק עבור אמבלייז"

רייפמן: "רוב הנכסים האישיים שלי משועבדים, הבית בסביון נמכר" . "השוק האפור הוא שוק לא חוקי בלתי מבוקר, עם העברות כספים ללא שקיפות. לי יש הלוואות בשוק החוץ-בנקאי הממוסד - כולל גופים שונים, חברים ומשפחה"

שלומית לן | גלובס | פורסם 22/01/09 11:47