אלעל
כסף
כסף

מה יהיה "אפקט ליברמן" על המשק?

הריאיון המלא מתוך התוכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית | חדשות | פורסם 14/11/18 19:49