24/7
כסף
כסף

.יריד התעסוקה לבעלי מוגבלויות

הכתבה המלאה מתוך התוכנית הכלכלית