סמגל
כסף
כסף

מבחן חולצות בתי הספר

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית