סונול
כסף
כסף

צהר לא יוכל להעניק תעודות כשרות

הכתבה המלאה מתוך התוכנית הכלכלית