גד
כסף
כסף

המוניות הסודיות של נתב"ג

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית