סונול
כסף
כסף

הקיצוץ במשרדי ממשלה שמוביל האוצר

הריאיון המלא מתוך התכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית | חדשות 0404 | פורסם 13/06/18 20:12