מתחם עזריאלי
כסף
כסף

פרוטרום נמכרת ב-7 מיליארד דולר

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית | החדשות | פורסם 07/05/18 20:54