אלעל
כסף
כסף

מחדל מצלמות המהירות

הריאיון המלא מתוך התכנית הכלכלית

גדעון אוקו | חדשות | פורסם 12/06/18 22:05