סאן פלגרינו
כסף
כסף

תביעת ענק נגד חברת סנפרוסט

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית