ספרייט
כסף
כסף

פילבר יחתום על הסכם עד מדינה

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית

סמרטייר