אין תמונה
מספר המזגנים הממוצע בדירות ברחובות דלי עצים גבוה בכ-13% ממספר המזגנים בדירות ברחובות "ירוקים"

"מי שגר ברחוב מוצל משלם פחות חשמל בכ-10% לכל מ"ר בדירתו, בהשוואה למי שגר ברחוב לא מוצל", כך עולה ממחקר ראשוני שביצעה גיאוקרטוגרפיה. נמצא כי חשבון החשמל הממוצע ברחובות המוצלים היה נמוך יותר מהחשבון הממוצע ברחוב הלא מוצל - 385 שקל לחודש, לעומת 355 שקל לחודש, בחודשי הקיץ.

כאמור, זהו מחקר ראשוני ובמסגרתו נבדקו 205 דירות בתל אביב ברחובות בעלי אופי בנייה דומה, מספר קומות דומה, כיוון דומה - צפון דרום, גודל הדירה, מספר החדרים, מספר הנפשות וגיל המזגנים.

הבדיקות שנערכו במהלך המחקר העלו כי מספר המזגנים הממוצע בדירות ברחובות דלי עצים היה גבוה בכ-13% ממספר המזגנים בדירות ברחובות "ירוקים" ומוצלים, בעלי עצים רחבי צמרת ועלווה צפופה.

בנוסף, גם משך שעות ההפעלה של מזגן דירתי ברחוב עם עצים מטילי צל היה נמוך, בהשוואה לרחובות שאינם מוצלים.

לנושא יש השלכות בעלות משמעות רחבה יותר על צמצום פליטת גזי החממה, שהפך למשימה מערכתית בינלאומית. לפי המשרד להגנת הסביבה, פליטת גזי החממה נמצאת במגמת גידול תלול, כשאחד הגורמים לכך הוא העלייה בשימוש בחשמל, בעיקר למזגנים.

לדברי מבצעי המחקר, הממצאים מצביעים על כך שאחת הדרכים להתמודד עם הבעיה ההולכת ומחמירה, היא נטיעה מתוכננת של עצים הסופגים פחמן דו חמצני ומוסיפים צל על סביבתם, ובכך תורמים באופן ישיר לצמצום גזי החממה וכן לחסכון משמעותי מצטבר בהוצאת החשמל על מיזוג הבית.

המחקר, שנערך בשיתוף עם איתן מאזה מגיאו-גרין מקבוצת גיאוקרטוגרפיה, מאשש מחקרים קודמים שבוצעו באותו נושא בהם נמצא כי טמפרטורות המקסימום היומית ברחובות מוצלים היתה נמוכה ב-2 עד 4 מעלות מזו שברחובות מיעוטי צל. הממצאים מחזקים את הטענה כי ירוק אינו רק בריא, אלא גם כלכלי.