הבוקר אישרה הממשלה את ההקלות על הציבור, כולל מקומות עבודה ובתי עסק, כשפרק מרכזי בהן הוא – התו הסגול. אלא שכמו במקרים קודמים, נותרו בעלי העסקים עם יותר שאלות מתשובות. אחרי בירור מעמיק, אלה הפרטים המלאים.

מה הוא התו הסגול?

על פי הנחיות הממשלה – עמידה בכללי התו הסגול תוכל לאפשר פתיחת עסקים (רשימת העסקים שניתנים לפתיחה נמצאת במקום אחר בהנחיות).

מהם הכללים לחנויות כדי לקבל את התו הסגול?

הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים.
סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה.
מחיצה פיסית בין המוכר לקונה.
עבודה במשמרות קבועות.
שמירה על היגיינה וחיטוי באופן תדיר.
הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

מהם הכללים לחברות ומפעלים כדי לקבל את התו הסגול?

כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו. שמירה על כללי היגיינה. איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים. אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר. שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם. בדיקת חום בכניסה. שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר. בחדר שגודלו עד 20 מ״ר - יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס. בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה. קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר.

במקרה שאחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, ייסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

איך מקבלים את התו הסגול?

על ידי הצהרה של עמידה בהנחיות. במילים אחרות, עמידת עסק בכללי התו הסגול תהיה באמצעות רגולציה עצמית. בית העסק לא צריך לבקש אישור, אלא יוכל לחזור לפעילות באופן מידי על ידי הצהרה כי הוא אכן עומד בקריטריונים.

ממי מקבלים את התו הסגול?

השאלה הזאת נותרה פתוחה בהנחיות הממשלה. לא התעצלנו ופנינו לכול משרדי הממשלה הרלבנטיים (בריאות, כלכלה, פנים) ולאחר שהפנו אותנו למרכז השלטון המקומי, קיבלנו סוף סוף את התשובה – את התו הסגול מקבלים מהרשות המקומית בו העסק פועל. וכך זה נמסר ממרכז השלטון המקומי:

"העסקים שמותר להם להיפתח צריכים להעביר לרשות המקומית הצהרות על עמידתם בתנאי התקנות לשעת חירום, ופקחי הרשות צריכים לבצע ביקורת ולוודא שאכן העסק עומד בתנאים".

במילים אחרות – אתם צריכים להצטייד (מדחום, כפפות) ולמגן את העסק מפני על פי ההוראות – להצהיר על מילוי ההוראות בכתב מול הרשות המקומית, ואפשר לפתוח את העסק. איך תמדדו חום בכניסה לחנות ותעמדו במקביל מאחורי הקופה? תהיו יצירתיים.

ואז מקבלים תו בצבע סגול?

לא. מדובר בעצם בקוד, לא בתו ממשי שאפשר לתלות בפתח החנות.

מה קורה אם העסק מתנהל שלא לפי הכללים ובכל זאת נפתח?

פקחים של הרשות המקומית יעברו בתדירות גבוהה בין העסקים ויבדקו אם הם עומדים בכללים. אם ימצאו שיש חריגות מהכללים, הרי שעל פי ההנחיות - הפרה של הכללים כרוכה באישום בעבירה פלילית שלצדה קנסות (לא ברור עדיין כמה) וחזרה של העסק למגבלות הקודמות.