אין תמונה
החליט לתת דוגמה אישית. נמרודי

עופר נמרודי, בעל השליטה ב"מעריב" ומנכ"ל החברה, החליט לוותר באופן זמני על 75% משכרו גם ב-2009, בדומה לשנה שעברה. מאחר שמשכורתו של נמרודי עומדת על 85,000 שקל בחודש, הוא מוותר על 63,750 שקל בחודש - וישתכר 21,250 שקל בחודש.

בהודעה נאמר כי החלטת נמרודי להמשיך ולקצץ בשכרו מגיעה "לפנים משורת הדין, כחלק מרצונו לחסוך בעלויות החברה, וכן על מנת להמשיך ולתת דוגמה אישית לעובדי קבוצת מעריב, ובפרט בתקופת המשבר הכלכלי העולמי הפוקד אותנו בימים אלו".

יתר זכויותיו של נמרודי על פי הסכם ההעסקה שלו יישמרו ללא שינוי, על בסיס המשכורת החודשית המלאה המגיעה לו על פי הסכם העסקתו.

בתחילת השנה החלה תוכנית לקיצוץ הדרגתי בשכר העובדים ב"מעריב", שנע בין 5% בדרגות השכר הנמוכות ל-20% לבעלי המשכורות הגבוהות. בתמורה לקיצוץ בשכרם, יקצה העיתון אופציות לעובדים. מטרתה של התוכנית היא להביא את העיתון לאיזון תפעולי ברבעון הראשון של 2009.