אלעד קופרמן בבריתה של אשר סמיוני
קופרמן. ניצח | צילום: יגאל לוי

פרשת הכדורים בתכנית "האח הגדול", שהתפוצצה בקול רעש גדול, מסתיימת בקול ענות חלושה. ועדה מיוחדת שמינה משרד הבריאות בעקבות פרשת הכדורים בתכנית החליטה שלא להגיש מסקנות אישיות נגד הפקת התוכנית והפסיכיאטר ד"ר אילן רבינוביץ', זאת לאחר בדיקות שערכה הועדה עם משתתפים רבים בתוכנית.  

בדיוני הוועדה, בהשתתפות ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, ד"ר גדי לובין, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, פרופ' משה קוטלר וסמנכ"ל הסברה במשרד הבריאות, יאיר עמיקם, לא נקבע כי הפקת התוכנית וד"ר רבינוביץ' פעלו שלא כראוי.

הועדה ניסחה את הכללים האתיים לאורם יתנהלו מהיום כל תכניות הריאליטי בישראל, שלפיהם יש לשמור על רווחתם הגופנית והנפשית של המשתתפים. בנוסף, הוחלט כי המשתתפים בתכנית יחתמו על חוזה בו נכתב כי הם מודעים לכך שההשתתפות בתכנית מהווה שינוי קיצוני באורחות חייהם, ניתוק מלא או חלקי מהמשפחה והחברים ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הם מורגלים.

כמו כן, הוחלט כי גורם מקצועי יקיים מפגשים שוטפים עם המשתתפים כדי להעריך את מצבם הפיזי והנפשי בזמן אמת תוך שמירה קפדנית על פרטיותם. באשר לטיפול במתמודדים לאחר סיום התכנית נקבע כי "עם סיום התכנית, במידת הצורך, ילוו המשתתפים באפיקי טיפול נפשי או גופני ההולמים את מצבם".

הוועדה המדוברת מונתה זמן קצר לאחר שמתמודד העונה השנייה, סער שיינפיין, טען כי ד"ר רבינוביץ' נתן לו ולמשתתפים נוספים כדורים פסיכיאטריים במהלך התכנית. זאת, לטענתו, בידיעת הפקת התכנית. בעקבות הדברים חברת "קופרמן הפקות" הגישה תביעה נגד שיינפיין בגין הוצאת דיבה ובימים אלה נמצאים הצדדים בהליכי גישור.

אין תמונה
רבינוביץ'. נקי

מהרשות השנייה נמסר בתגובה: "הרשות השנייה קיימה בחודשים האחרונים בדיקה כוללת ומקיפה בעקבות האירועים בעונה השנייה של 'האח הגדול'. ביקשנו לקבל התייחסות להיבט הרפואי של האירועים ממשרד הבריאות ומלשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית. הרשות תפרסם את מסקנותיה לאחר סיום כלל הבדיקות שבוצעו על ידה ובחינת ההמלצות השונות. בתוך כך הרשות תקבע בקרוב עקרונות וכללים אשר יחייבו את התוכנית 'האח הגדול' ואת שאר תוכניות הריאליטי של זכייניות הרשות".

ד"ר רבינוביץ' מסר בתגובה: "מסקנות הוועדה המטהרות את ד"ר רבינוביץ מכל דופי לא הפתיעו אותנו. ד"ר רבינוביץ ימשיך לראות לנגד עיניו אך ורק את טובת מטופליו ולהעניק להם את הטיפול המקצועי והמתקדם ביותר בישראל כפי שנעשה עד היום, וטוב עשתה ועדת המומחים אשר הוציאה את האמת לאור".