>>איה מלמד חי: "הבגידות לא היו הסיבה היחידה לפרידה"