אחד מהחששות העיקריים בקרב מתנגדי הלגליזציה של קנאביס הוא בנוגע להשפעותיו על הנהיגה בכבישים. חוקיות הקנאביס תעלה את צריכתו באוכלוסיה, גורסת הטענה, והעליה בצריכה תביא לעליה במספר תאונות הדרכים. הדאגה מעסיקה מאוד את משטרת ישראל, כפי שהתבטא בדיון האחרון שנערך בכנסת בנושא הלגליזציה, אבל היא משותפת למדינות רבות בעולם.

לאחרונה פורסם בארצות-הברית מחקר שבחן באמצעות סימולטור נהיגה את השפעותיו של THC על נהיגה מסוכנת. THC הוא הרכיב הפסיכואקטיבי בקנאביס והוא האחראי לתחושת ה"היי" שמעורר הצמח. לכן נראה הגיוני כי תהיה לו השפעה שלילית על הריכוז במהלך הנהיגה וכי שימוש בו לפני נהיגה ברכב יגדיל את הסיכון לתאונות דרכים. בפועל, הראה המחקר כי ל-THC לא הייתה כל השפעה על איכות הנהיגה, וכי הוא לא גרם למשתתפים במחקר לנהוג באופן מסוכן יותר לעומת נבדקים שלא צרכו THC כלל.

המסקנה של המחקר האמריקאי מקבלת עכשיו חיזוק ממשי יותר, וממחקר שלא בוצע בתוך המעבדה אלא בעולם האמיתי. קבוצת חוקרים קנדים החליטה לבדוק האם מצב תאונות הדרכים במדינתם השתנה בעקבות הלגליזציה של קנאביס, שנכנסה לתוקפה בקנדה באוקטובר 2018. לצורך המחקר, אסף צוות החוקרים נתונים משני מחוזות בקנדה – אונטריו ואלברטה – בהם מתגוררים בסך-הכל כ-19 מיליון בני-אדם. הנתונים איגדו את כל המקרים המתועדים בשנים 2015-2019 בהם אדם הגיע לחדר מיון כתוצאה מפגיעה שמקורה בתאונת דרכים. חשוב לציין שרק אנשים שנהגו ברכב בעת התאונה נספרו לצורך המחקר. כך למעשה נאספו נתוני תאונות דרכים במשך 40 חהודשים האחרונים לפני שהשימוש בקנאביס בקנדה הפך לחוקי, ומ-14 החודשים הראשונים שאחרי הלגליזציה.

מחקרים קודמים הראו שהלגליזציה אכן העלתה, כצפוי, את תדירות השימוש בקנאביס באוכלוסיה הקנדית. יתרה מכך, היא גם העלתה את אחוז האנשים הצורכים קנאביס לפני שהם עולים על ההגה. עם זאת, ממצאי המחקר החדש שמוצג בכתבה זו לא הראו כל שינוי בדפוסי תאונות הדרכים, כפי שבאים לידי ביטוי מרשימת הנהגים שפונו או שהגיעו בעצמם לבתי החולים בתקופה שנבדקה.

בסך-הכך, במהלך 55 החודשים אליהם התייחס המחקר הגיעו כ-240,000 נהגים פצועים לבתי החולים באונטריו ובאלברטה, ממוצע של למעלה מ-4,000 מקרים בחודש. כאמור, הממוצע אחרי החלת הלגליזציה נשמר כפי שהיה לפניה. מגבלתו העיקרית של המחקר היא שהוא השתמש אך ורק בנתונים של חדרי מיון, ולא התייחס למקרים בהם לא הגיע הנהג לבית-חולים (בין אם נפצע פצעים קלים מאוד ובין אם, לחלופין, נהרג). זאת ועוד, לא ניתן היה לדעת על-פי הנתונים מי מהנהגים המעורבים בכל תאונה היה תחת השפעת קנאביס. אף על פי כן, מדובר בעוד ממצא חשוב, המבוסס על מאות אלפי תאונות דרכים, ומעורר מחשבה לגבי ההשפעה האמיתית של צריכת קנאביס על אוכלוסיית הנהגים ולגבי האופן בו המשטרה אוכפת את האיסור הגורף. יתרה מכך, המחקר מחזק עוד יותר את התהייה בנוגע להתעקשות הגורפת של מוסדות המדינה בישראל למנוע לגליזציה של הצמח.