(getty)
(getty) | צילום: ספורט 5

הליגה הגרמנית קיבלה היום (רביעי) אור ירוק ממשלת גרמניה על חזרה למגרשים במחצית השניה של חודש מאי. לפניכם עיקרי הפרוטוקול הרפואי שנבנה במיוחד ע"י מנהלת הליגה וצוותים רפואים על מנת לחדש את העונה ללא קהל תחת שמירה על כללי היגיינה מובהקים.

- כל השחקנים התחייבו לעבור בדיקות לפני חידוש האימונים, דבר שנעשה כבר בשבוע שעבר. כל שחקן יעבור שתי בדיקות על מנת לשלול שהוא נושא את הנגיף כולל בין המשחקים. למעלה מ-1700 בדיקות כבר נערכו ל-36 הקבוצות בשתי הליגות הבכירות בגרמניה והשבוע חזרו השחקנים לאימונים מלאים. בסה"כ, בשתי הליגות יתבצעו 20 אלף בדיקות עד לסיום הליגה.

- מומלץ שגם אנשים שנמצאים במגע עם השחקנים (למשל בני משפחה) יציעו את עצמם לבדיקה באופן ולונטארי. מי שמסרב, מתבקש להביא אישור בכתב שלא נבדק.

- אם שחקן אחד נדבק בקורונה, כל חבריו לקבוצה לא מחויבים באופן אוטומטי להיכנס לבידוד. זאת מכיוון שהשחקנים עצמם והצוות המקצועי נבדקים פעמיים בשבוע בממוצע ולכן הם נכנסים לקטגוריה של "קבוצת סיכון נמוכה להדבקה". הרשויות המקומיות הן אלה שיבשרו לקבוצה מי מבין חבריה יצטרך להיכנס לבידוד.

- במקרה ששחקן נדבק לא תהיה חובה על הקבוצה לדווח על כך לתקשורת. ההנחיה של הליגה היא שהקבוצות יהיו ערוכות למשחקים עם "סגלים רחבים כמה שניתן".

- 322 אנשים בלבד יהיו מורשים להיכנס לאצטדיון בשעת המשחקים ותיאסר כניסת קהל. הם יחולקו לשלושה מעגלים שונים במתחם (מגרש, פנים האצטדיון ומחוץ לאצטדיון) ובשעות מסוימות נאסר עליהם לבוא במגע עם אנשים אחרים באצטדיון.

- כל הנוכחים באצטדיון יעטו מסיכה למעט השחקנים והשופטים הפעילים במשחק. כדורי המשחק יעברו חיטוי לפני ובמהלך המשחק. השחקנים ישהו זמן קצר מאוד בחדר ההלבשה.

- השחקנים ישתכנו בבית מלון קבוע לפני תחילת העונה ובמהלך משחקים תוך שמירה על כללי היגיינה. נאסר עליהם לחלק חתימות או להצטלם עם אנשים אחרים.