sportFive972660
צילום: ספורט 5

קבוצות הנשים הגישו היום (ראשון) את תגובתם להודעת העדכון שהגיש משרד התרבות והספורט לבג"צ בחודש שעבר, לפיה בכוונתו להשוות באופן חד פעמי, בשנת 2019, את תקציבי קבוצות הנשים בענפים הקבוצתיים לתקציבי קבוצות הגברים.

כזכור, בספטמבר האחרון דן בג"צ (הנשיאה אסתר חיות, השופט מזוז והשופטת ברון) בעתירה שהגישו קבוצות ליגת העל לנשים בכדורגל, באמצעות עורכי הדין אורי כהנא, אורי קידר, חן שופן ואבי בלום ממשרד עורכי הדין כבירי נבו קידר בלום בטענה להפליה מגדרית מצד משרד התרבות והספורט בחלוקת התקציבים לליגת העל לנשים בכדורגל. לעתירה הצטרף ארגון השחקנים אשר מיוצג על ידי עו"ד אופיר רונן. בתום דיון סוער בנוכחות למעלה ממאה שחקניות, המליצה הנשיאה אסתר חיות למשרד הספורט לשקול לבטל את ההפליה המגדרית כבר העונה. בעקבות זאת הגישה פרקליטות המדינה הודעה בה נכתב כי בעקבות העתירה, ולאחר התייעצות עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דנה זילבר, נשקלה מחדש עמדת משרד הספורט והוחלט כי ההבחנה בין קבוצות נשים וגברים והדרישה ל"קיומן של שלוש רמות ליגה, תבוטל".

על פי הודעת פרקליטות המדינה, בעקבות ביטול המבחנים המפלים, תקבל כל קבוצה בליגת העל לנשים בכדורגל בשבועות הקרובים תוספת של כ- 150אלף ₪ עבור שנת 2019, ולכן ביקש משרד התרבות והספורט למחוק את העתירה בטענה שהדיון בה התייתר.

בתגובה שהגישו היום קבוצות ליגת העל לנשים בכדורגל, דחו קבוצות הנשים את עמדת משרד התרבות והספורט, ודרשו כי משרד התרבות והספורט יבטל את ההפליה באופן קבוע, כך שהקבוצות יקבלו תקציב שווה לקבוצות הגברים גם בעונת 2019-2020 אשר תפתח בעוד מספר שבועות במהלך חודש נובמבר. כמו כן דורשות הקבוצות להורות למשרד התרבות והספורט להעביר להן את התקציבים שהובטחו להן במלואם, גם לשנים 2018-2017 כאשר לפי העתירה, גם התקצוב שיועבר לשנת 2019 אינו משקף את התחייבות המדינה לשלש את התמיכה הכספית לקבוצות הנשים בליגות הבכירות.

למעשה, על פי העמדה שהוגשה היום לבג"צ, נראה שאת עיקר התוספת שמתכוון משרד הספורט להקצות בשנת 2019 לקבוצות כדורגל הנשים לפי הנחיית בג"צ, מתכוון המשרד לממן באמצעות הפתחה רוחבית ופתאומית בהקצבות לכלל קבוצות הנשים בענפים הקבוצתיים: "על המשיבים להקצות את הכספים הנדרשים לתיקון ההפליה ולא להעביר כספים מקבוצת נשים אחת לשנייה" כך על פי התגובה.

כזכור, בעקבות הקיצוץ התקציבי מצד משרד התרבות והספורט, ליגת כדורגל הנשים נקלעה למשבר תקציבי, ועמדה על סף חיסול הענף וזאת לנוכח אי עמידת המדינה בהתחייבותה לצמצום פערי התקצוב במסגרת תוכנית חומש שגובשה, ועל בסיסה ניהלו הקבוצות התקשרויות חוזיות. לאחר דיון ממושך וסוער, התברר כי משרד הספורט ביסס במשך שנים  את עמדתו על תקנה המפלה נשים באופן בלתי חוקי. בהנחיית בג"צ, הודיע משרד הספורט לפני מספר שבועות שהתקנה המפלה תבוטל בשנת 2019, ואולם תוחזר בשנת 2020 בשינויים קלים.