sportFive1089121 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

אחרי שכינסה ישיבה חשאית בביתה אליה הוזמנו כל חברי דירקטוריון המנהלת מלבד נציגי מכבי ת"א, בני יהודה ומכבי נתניה - היחסים בין אלונה ברקת לברק אברמוב ממשיכים להיות מתוחים. היום (ראשון), עו"ד של בעלי בני יהודה פנו במכתב לנציגי בעלי ב"ש, שאיימה להגיש תביעה על הוצאת לשון הרע, ולא נותרו חייבים.

"הדברים שנאמרו על ידי מרשי הם אמת לאמיתה, ובכל מקרה - למרשי יש הגנה מלאה, כפולה ומשולשת, מכח חוק איסור לשון הרע", נכתב במכתב שהוגש לברקת ונציגיה. "מכתבה של מרשתך, גברת אלונה ברקת, הוא ניסיון נואש להלך אימים על מרשי בנוגע לביצוע תפקידו".

"נוכח האמור, מרשי ישמח אם מרשתך תנקוט בהליכים נגד מרשנו", המשיכו נציגי אברמוב, "ואז לא רק שתיפרס היריעה כולה, אלא מרשי יעמוד על הוצאות גבוהות במיוחד, בהתחשב במופרכות הטענה כלפיו והמטרה שבבסיסה. אין באמור במכתבנו זה או בחסר בו כדי להוות הודאה בטענה מטענות מרשתך, ו/או לפגוע, ו/או לגרוע מכל זכות או טענה העומדת למרשנו, וכל זכויותיו עומדות לו במלואן".