(דני מרון)
(דני מרון) | צילום: ספורט 5
מכבי תל אביב תניף צלחת? (דני מרון)
מכבי תל אביב תניף צלחת? (דני מרון) | צילום: ספורט 5

על רקע הדיונים המתקיימים בממשלה לגיבוש אסטרטגיה להחזרת המשק לפעילות הדרגתית, משרד הספורט פרסם היום (שבת) קובץ נרחב המציג את עמדת המשרד והשרה מירי רגב כדי לאפשר את החזרת פעילויות הספורט באופן הדרגתי. על פי המסמך, יהיו ניסיונות לייצר מתווה לפיו יהיה ניתן לפעול לסיום הליגות עד הקיץ בטורניר, פתיחת הליגה ללא קהל וחזרת הקהל אחרי חגי תשרי.

התכנית כוללת מספר שלבים המתכתבים עם הנחיות משרד הבריאות ומאפשרים תחילת הנעה של פעילות התרבות והספורט במדינת ישראל. המסמך מביא מגוון נתונים מהם ניתן ללמוד על החשיבות שיש להשקעה בעולם הספורט, הן במונחים כלכליים בהיותם מנועי צמיחה משמעותיים והן בתרומתם הגדולה לחוסן החברתי והבריאותי של תושבי המדינה, לשון המסמך.

השלבים שהוצגו לאסטרטגיית היציאה מהמשבר הן כלהלן: א' - הקפאת הפעילות באופן מלא. המציאות בה אנו נתונים ערב צאת חג הפסח כאשר התעשייה כולה משותקת והמשרד נדרש לסייע בעיקר לצמצום נזקים ושמירה על היכולת של הגופים לחדש את פעילותם במועד שיקבע; ב' - החזרת חלק מהפעילות למסלול. לוודא שתעשיות התרבות והספורט יקבלו מענה ויהיו חלק מהתכנית הממשלתית לחזרה לשגרה חלקית כבר בשלב הראשון (במהלך חודש אפריל); ג' - החזרת הפעילות הקבוצתית והתנעת הליגות (במהלך הקיץ). החזרת הכשירות של הגופים (אימונים, חזרות וכדומה) לקראת פתיחת עונת הפעילות, בכלל זה קיום אירועים במידת הצורך עם הגבלות על נוכחות קהל; ד' - החזרת הקהל לאולמות ולמגרשים (מיד ובסמוך למועד המתוכנן לפתיחת עונת הפעילות בחגי חודש תשרי).

הסעיף המדבר על הליגות בענפים השונים: "סיום הליגות הסדירות לעונת 2019/2020 - יש לפעול להכרעה ספורטיבית בכל הליגות בהתאם למתווים שהוצגו למשרד הבריאות ובעיקרן קיום טורניר בתנאים של מחנה אימונים מבודד בהלימה להנחיות משרד הבריאות. מעבר לחשיבת הספורטיבית בסיום העונה הנוכחית ישנה חשיבות כלכלית עצומה בסיום העונה בכל הנוגע להכנסות העצמיות של הגופים (כל פיתרון אחר עשוי למנוע קבלת כספים בגין זכויות שידור והסכמי שיווק)".

השלב לחזרת חלק מהפעילות (שלב ב') אמור להתקיים, או לפחות להתחיל, כבר החודש. אין זה אומר שהליגות יחזרו בזמן הקרוב, אך ייתכן שבקיץ העונות יוכלו להגיע לסיומן באופן ספורטיבי, בעזרת המתווה עם הטורניר שהוצע בתנאים המבודדים. כמו כן, אחת הנקודות החשובות הן נושא הקהל, שאמור על פי שלב ד' לשוב ליציעים עד סוף חגי תשרי לכל המאוחר.

אגב, יש לציין כי הרצון להשיג הכרעה ספורטיבית נובעת מהפגיעה המשמעותית במועצה להסדר הימורים בספורט והסכמי שיווק עם גופי ספורט. "הייתה פגיעה בהכנסותיה של המועצה עד כה בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח. מיותר לציין כי אי חידוש הליגות או ביטולן עלולה להביא לכדי אובדן הכנסות עד לסוף השנה של כ-1.8 מיליארד ש"ח נוספים, קרי הפסד הכנסות שנתי בסך של כ-2 מיליארד שקל, ונזק ישיר לקופת המדינה בהיקף של למעלה מ-400 מיליון ש"ח", כך נכתב במסמך.