(אלן שיבר)
(אלן שיבר) | צילום: ספורט 5
רעידת אדמה בב
רעידת אדמה בב"ש (אלן שיבר) | צילום: ספורט 5

אלונה ברקת הפתיעה רבים כאשר הודיעה היום (ראשון) על כך שהיא עוזבת את הקבוצה ומפקידה את זכויות הניהול בידי עו"ד מטעמה. מה הן המשמעויות המשפטיות בטווח הקצר והארוך? ניסינו לענות על כך באמצעות עו"ד יפתח אבן עזרא, מומחה בדיני ספורט ותקנוני ההתאחדות לכדורגל.

המשמעות בטווח הקצר
בפועל, אין בהודעת העזיבה כל משמעות אופרטיבית מיידית. המשמעות שלה היא בעיקר הצהרתית, והיא שלמעשה, ברקת (או יותר מדויק, החברה שבשליטתה) אינם מעוניינים עוד להחזיק בבעלות על הקבוצה והיא למעשה, מציעה אותה למכירה/העברה.

"העברת זכויות" לנאמן אינה פעולה שיש מאחוריה משמעות משפטית כלפי הקבוצה ולמעשה, היא מעבירה את ניהול הקבוצה לידי אדם מטעמה, שינהל אותה עד למכירתה לצד שלישי. ייתכן שההתאחדות תראה בצעד הזה העברת זכויות, אבל אני בספק רב מאוד אם זה המצב. משפטית – אין כאן העברת זכויות.

כלפי ההתאחדות לכדורגל, שחקנים ועובדים בכלל, אין לזה שום משמעות פרקטית, לכל הפחות עד לסיום העונה הנוכחית. הם מועסקים על ידי החברה שבשליטת ברקת וימשיכו להיות מועסקים על ידה כל עוד לא יפוטרו.

הרבה השלכות לטווח הרחוק (אלן שיבר)
הרבה השלכות לטווח הרחוק (אלן שיבר) | צילום: ספורט 5

מבחינה זו, ברקת לא הולכת לשום מקום והיא נשארת בעלת השליטה בחברה עד שמישהו יקנה ממנה את המניות או לחילופין, ירכוש את הזכויות באמצעות תאגיד חדש.

מהלך כזה מחויב באישור ועדת העברת הזכויות של ההתאחדות בהתאם לתקנון העברת זכויות, כאשר בכל מקרה, מי שייכנס בנעליה, יהיה חייב לקבל על עצמו את כל החובות וההתחייבויות של החברה, כפי שיהיו במועד העברת הזכויות, אולם, אנחנו לא שם עדיין.

להבנתי, עצם העברת "זכויות הניהול" לנאמן מטעמה אין לו משמעות פרקטית בוודאי שלא בטווח הקצר. ברקת, באמצעות החברה שבשליטתה, היא זו הנושאת באחריות לכל עניין ודבר, גם אם העבירה לנאמן את סמכויות הניהול.

המשמעות בטווח הארוך
יש להניח שהצהרה מסוג זה תגרור באופן טבעי, קיטון משמעותי מאוד בהשקעה של ברקת, בין באופן אישי ובין באמצעות חברות הקשורות אליה ו/או לבעלה ובהזרמת כספים אליה. הזרמת כספים זו של בעלים היא למעשה המרכיב העיקרי שמפריד בין קבוצה "קטנה" לבין קבוצה "גדולה" במונחים תקציביים.

יש להניח שאם לא יימצא רוכש עד לתחילת עונת המשחקים 20/21, תקציב הקבוצה בעונה הבאה יקטן משמעותית מה שיחייב את הקבוצה להיכנס להליך של התייעלות עמוק ושחרור נרחב של שחקנים המחזיקים בהסכמים לעונת המשחקים הבאה (בבאר שבע יש לא מעט כאלה, כולל מושאלים).

דבר זה, מעבר למשמעויות המקצועיות על הקבוצה, עשוי לחשוף אותה לתביעות מצד אותם שחקנים שישוחררו, היה והשחרור לא ייעשה בהסכמה או שלא יוצע להם פיצוי הולם עקב הפרת ההסכם עימם. התייעלות מהסוג הזה, ככל שתיעשה, עשויה להכניס את המועדון לסחרור אשר עשוי, במקרה קיצון, להסתיים בכניסה להליכי חדלות פירעון.

זה כאמור תרחיש קיצון, שאני מקווה ומאמין שהקבוצה לא תגיע אליהם. אני מתקשה להאמין שברקת תפקיר את הקבוצה ותתן למפעל שהקימה לקרוס באבחת יד, וסביר שתשמור על הקבוצה, גם אם בתקציב נמוך משמעותית ובהשקעה "רזה" יותר, עד למציאת רוכש.