הקרבות הכי קשים, מבצעי הגבורה הגדולים, המערכות חסרות הסיכוי והניצחונות ההירואים ביותר של צה"ל

פזם
  
חברים לדרך