נשים
ערכת כלים לנאנסת הטריה

נועה מימן מגישה יומן מסע אישי שלה, כקורבן לתקיפה מינית, ומנסה לסייע לקורבנות אחרים להתמודד עם הטראומה ולהחלים

1 null 1