זמנים, מועדים ואסטרולוגיה
זמנים, מועדים ואסטרולוגיה
שור 21.4–20.5